تماس با ما

  • آدرس: انتهای بلوار کشاورز – ضلع شمال شرقی مجتمع بیمارستانی امام خمینی – مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی

  • تلفن : ۶۶۵۸۱۵۰۵ (۰۲۱)

  • کارشناس مرکز رشد(خانم امیرنژاد): ۶۶۵۶۶۶۴۳

  • فکس: ۶۶۵۸۱۵۳۳ (۰۲۱)

  • کد پستی:۱۴۱۹۷۱۳۱۳۱

  • ایمیل: rcstim@sina.tums.ac.ir

بستن