تماس با ما

آدرس

انتهای بلوار کشاورز – ضلع شمال شرقی مجتمع بیمارستانی امام خمینی – مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی

تلفن

کارشناس مرکز خانم امیرنژاد

۶۶۵۶۶۶۴۳-۶۶۵۸۱۵۰۵ (۰۲۱)

فاکس

۶۶۵۸۱۵۳۳ (۰۲۱)

کد پستی

۱۴۱۹۷۱۳۱۳۱

پست الکترونیک

rcstim@sina.tums.ac.ir

بستن