شرایط اولیه پذیرش

 1. متقاضیان دارای شخصیت حقوقی(شرکت یا موسسه ثبت شده) باشند.
 2. فعالیت موسسه بر روی یک ایده خاص که دارای توجیه فنی و اقتصادی است متمرکز شده باشد.
 3. اعضاء اصلی حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.
 4. یکی از اعضاء دارای مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر و یا کارشناس متخصص باشد.
 5. حداقل یک نفر بصورت تمام وقت در محل استقرار موسسه حضور داشته باشد.
 6. ارائه برنامه کاری(Business Plan)
 7. معرفی مشاور علمی (Mentor) مورد تایید پارک
 1. مهندسى پزشکى
 2. رباتیک
 3. فناورى نانو
 4. تصویربرداری پزشکی
 5. و…
 1. شرکت‌ها و هسته‌هایى که در مراحل اولیه طراحى مفهومى محصول باشند شرکت‌ها و هسته‌هایى که ایده محورى یا محصول نهایى آنها، کلى، مبهم و نامشخص باشد
 2. شرکت‌هاى و هسته‌هایى که قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل ٢ نفر کارشناس تمام وقت در رشته تخصصى مرتبط با ایده محورى باشند
 3. شرکت‌ها و هسته‌هایى که فعالیت اصلى آنها حول موضوع آموزش (ارایه و برگزارى دوره‌هاى آموزشى کوتاه مدت) مى‌باشد
 4. شرکت‌ها و هسته‌هاى فعال در حوزه‌هاى عمومى فناورى اطلاعات و ارتباطات
 5. شرکت‌ها و هسته‌هایى که ایده محورى آنها صرفا راه‌اندازى یک پایگاه اینترنتى است
 6. شرکت‌ها و هسته‌هایى که فعالیت آنها صرفا بازرگانى است
 7. شرکت‌هایی که نتوانند موافقت‌نامه رئیس دانشگاه را مبنی بر بلااشکال بودن سهامداری عضو هیئت علمی، ارایه نمایند
 1. بررسی فرم ایده محوری و برنامه کاری تکمیل شده و ارائه توضیحات توسط فناور در جلسه با معاون مرکز رشد
بستن